Kategorije proizvoda


Šifra 154496 | Moneta Ballpoint Pen

Moneta Ballpoint Pen. Ballpoint pen with click action mechanism. Aluminium.


Izaberite boju:
Količina (kom.)500100025005000
Cijena (Kn)3,323,253,173,02
Molimo unesite količinu !
Veličina: ϕ: 1 cm, 14 cm