Loading...
Flomaster Liqueo
Flomaster Liqueo

154313 | Flomaster Liqueo

Ima crno tijelo i prozirnu kapicu u istoj boji kao i tinta flomastera. Plastika.
Available sizes