Loading...
Grijač za ruke
Grijač za ruke

156109 | Grijač za ruke

Od PVC-a. Toplinu generira automatski i može se koristiti u više navrata. 88 x 110 mm.
Available sizes