Loading...
Putna kolica
Putna kolica
Putna kolica
Putna kolica
Putna kolica

155666 | Putna kolica

ABS i PET. Unutrašnjost je obložena i pregrađena. Ima 4 zaokretna dvostruka kotača, aluminijsku ručku koja se uvlači, sigurnosni lokot te metalnu pločicu koja služi za personalizaciju. Zapremnina do 33 L. Težina: 2,70 kg. 335 x 540 x 225 mm | Pločica: 60 x 30 mm.
Available sizes