Loading...
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran
Kišobran

156558 | Kišobran

190T poliester. Ima mekani sloj na ručki i automatsko otvaranje. ø1040 mm | 830 mm.
Available sizes