Loading...
Metar, 3 m
Metar, 3 m

151878 | Metar, 3 m

Metar s trakicom za zglob i kukicom od nehrđajućeg čelika koja služi za pričvršćivanje na remen. Dužina: 3 m. Ugljični čelik / ABS.
Available sizes