Loading...
Putna čaša
Putna čaša

155732 | Putna čaša

Vlakna bambusa i PP. S praktičnim čepom i zapremninom do 450 ml. ø93 x 134 mm.
Available sizes