Loading...
Set dasaka od 4 za rezanje
Set dasaka od 4 za rezanje

140351 | Set dasaka od 4 za rezanje

Higijenske daske za rezanje izrađene od bambusovog drva dimenzija 35x25cm. Predviđene su za strojno pranje. Boja i ikona na svakoj dasci naglašava za koju vrstu hrane je pojedina daska predviđena.
Available sizes