Loading...
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear
Senator kemijska olovka LIBERTY Clear

144615 | Senator kemijska olovka LIBERTY Clear

G2 Senator® magic flow punjenje, crna ili plava tinta. Debljina traga tinte je 1 mm. Plastika.
Available sizes